Skip to main content
Book chapter, 2010

Samodling av majs och åkerböna

Stoltz, Eva; Nadeau, Elisabet

Published in

Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
2010, pages: 104-108
Book title: Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
ISBN: 91-88668-70-3
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Stoltz, Eva

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31772