Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Samodling av majs och åkerböna

Stoltz, Eva; Nadeau, Elisabet

Published in

Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
2010, pages: 104-108
Title: Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
ISBN: 91-88668-70-3
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia