Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Helldin, Jan Olof; Seiler, Andreas; Olsson, Mattias

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 42ISBN: 978-91-89232-52-5Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet