Skip to main content
Report, 2010

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Helldin, Jan Olof; Seiler, Andreas; Olsson, Mattias

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 42
ISBN: 978-91-89232-52-5
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Olsson, Mattias

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31789