Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2010

Växtplankton

Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2010, number: 57, pages: 27-30
Title: Vänern – Årsskrift 2010
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund