Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2010

Växtplankton

Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2010, number: 57, pages: 27-30 Title: Vänern – Årsskrift 2010

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund