Skip to main content
Conference paper, 2010

Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats

Olsson, Anne-Charlotte; Andersson, Mats; Rantzer, Dan; Botermans, Jos

Published in

Book title: Alnarps Grisdag 2010 : hur kan man styra sitt grisföretag mot framtida konkurrenskraft?
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Alnarps Grisdag 2010

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Andersson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31999