Skip to main content
Book chapter, 2010

Viltmiljöerna

Månsson, Johan; Bergström, Roger; Emanuelsson, Urban; Göransson, Görgen; Helldin, Jan Olof; Bergqvist, Göran

Published in

Book title: Vilt, människa, samhälle
ISBN: 978-91-47-09418-9
Publisher: Liber AB

    SLU Authors