Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Viltförvaltningens teoretiska grund

Carlsson Lars, Danell Kjell

Published in

Title: Vilt, människa, samhälle
ISBN: 978-91-47-09418-9
Publisher: Liber AB