Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Åtgärder – öka vilttillgången

Widemo Fredrik, Helldin Jan Olof, Göransson Görgen, Spong Göran, Thulin Carl-Gustaf, Andren Henrik, Weinberg Ulf, Månsson Johan, Bergström Roger

Published in

Title: Vilt, människa, samhälle
ISBN: 978-91-47-09418-9
Publisher: Liber AB