Skip to main content
Report, 2002

Automatisk klassning av sågtimmer i 3d mätram – modeller baserade på diskriminantanalys

Edlund, Jakob

Published in

Internrapport
2002,
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

Authors' information

Edlund, Jakob
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3209