Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Metoder för klassning och prissättning av sågtimmer på partinivå – studier vid Heby Sågverk, Boxholms Såg och Bodensågen

Edlund, Jakob

Published in

Internrapport
2002,
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

   SLU Authors

  • Edlund, Jakob

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3210