Skip to main content
Factsheet, 2010

Hur mycket är nog för att bevara arterna?

Angelstam, Per; Roberge, Jean-Michel; Jonsson, Bengt Gunnar; Törnblom, Johan

Keywords

skogspolitik; biologisk mångfald; naturvård; rumslig planering; Östersjöregionen

Published in

Fakta. Skog
2010, number: 2010:12
Publisher: SLU publikationstjänst, Sveriges lantbruksuniversitet