Skip to main content
Report chapter, 2010

Skötselstrategier för högförädlat plantmaterial

Bullock, B.; Nyström, K.; Rosvall, O.

Published in

Book title: Ökad tillgång och användning av förädlade plantor : bilagor : uppdrag om förbättrat växtodlingsmateril, Jo2008/1883
Publisher: Skogforsk