Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2010

Skötselstrategier för högförädlat plantmaterial

Bullock, B.; Nyström, K.; Rosvall, O.

Published in

Title: Ökad tillgång och användning av förädlade plantor : bilagor : uppdrag om förbättrat växtodlingsmateril, Jo2008/1883

Publisher: Skogforsk