Skip to main content
Factsheet, 2010

Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn

Lundquist, Kjell

Keywords

Island; medeltida kloster; klosterväxter; reliktväxter; Asperugo procumbens

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:7
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lundquist, Kjell Wilhelm
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Agricultural Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32155