Skip to main content
Factsheet, 2010

Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap

Lundquist, Kjell Wilhelm

Keywords

slottsträdgårdar; herrgårdsträdgårdar; historiska trädgårdsanläggningar; kulturmiljövård; restaurering; Skåne

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:20
Publisher: SLU, LTJ-fakulteten

Authors' information

Lundquist, Kjell Wilhelm
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Horticulture
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32163