Skip to main content
Factsheet, 2010

Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia

Andréasson, Anna; Larsson, Inger; Lundquist, Kjell; Persson, Boel

Abstract

Hur studerar man kulturväxter i arkeologiska sammanhang och med arkeologins metoder? Hur definierar man begrepp som kulturväxt, nyttoväxt och trädgårdsodling? Forskningen inom arkeologin kring just växterna är ett spännande ämne som kräver ett tvärvetenskapligt samarbete, med alla de speciella utmaningar detta innebär. Syftet med arbetsseminariet på Alnarp den 3– 4 mars 2010 var att sammanföra nordiska forskare med olika bakgrund för att under två dagar diskutera forskningen kring det gemensamma intresset: växter i arkeologiska sammanhang och trädgårdsarkeologi, och etablera ett nätverk för framtida samarbete (fig. 1). Deltagarna kom från vitt skilda fält, från bl.a. arkeologi, arkeobotanik, kvartärgeologi, paleoekologi, landskap-sarkitektur, trädgårds- och landskapshistoria samt språkvetenskap. Alla föredrag behandlade växter och odling ur någon aspekt, från tiden då de första människorna invandrade till Skandinavien efter istiden, via järnålderns byggnadsnära intensiva odlingar och stormaktstidens parker, till 1800- och 1900-talets odlingar.

Keywords

arkeobotanik; trädgårdsarkeologi; trädgårdshistoria; kulturväxter; trädgårdsväxter

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:19
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andréasson, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Larsson, Inger
Stockholm University
Lundquist, Kjell Wilhelm
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Persson, Boel (Persson, Boel)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Horticulture
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32170