Skip to main content
Book chapter, 2010

Sedasjon, immobilisering og anestesi av pattedyr og fugler

Arnemo, Jon M; Ranheim, B; Haga, A; Lervik, A; Smith, AJ; Söli, NE

Published in

Book title: Felleskatalog 2010-11 over preparater i veterinaermedisinen
Publisher: Felleskatalogen AS, Oslo