Skip to main content
Report, 2010

Björnens status og ökologi i Skandinavia

Swenson, Jon E.; Støen, Ole-Gunnar; Zedrosser, Andreas; Kindberg, Jonas; Brunberg, Sven; Arnemo, Jon M.; Sahlén, Veronica

Published in


Publisher: Det Skandinaviske bjørneprosjektet