Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Björnens status og ökologi i Skandinavia : rapport fra det Skandinaviske bjørneprosjektet til Miljøverndepartementet

Swenson, Jon E.; Støen, Ole-Gunnar; Zedrosser, Andreas; Kindberg, Jonas; Brunberg, Sven; Arnemo, Jon M.; Sahlén, Veronica

Published in


Publisher: Det Skandinaviske bjørneprosjektet