Skip to main content
Report, 2009

Urban naturmark i landskapet - en syntes genom landskapsarkitektur

Abstract

Med denna festskrift vill vi på avdelningen för landskapsarkitektur i Uppsala tacka vår första professor i ämnet Clas Florgård. I december 1994 tillträdde Clas sin professur. Avdelningen var då en egen institution – institutionen för landskapsplanering Ultuna, som sorterade under den Lantbruksvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet – och som sedan växte till en stor institution. Från år 2006 ingår avdelningen för landskapsarkitektur som en enhet tillsammans med avdelningen för landsbygdsutveckling, avdelningen för miljökommunikation, centrum för naturvägledning och MKB-centrum i institutionen för stad och land vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU. Denna lila festskrift visar på några av de många aspekter som ämnet och verksamheten inrymmer. Lila har omslaget blivit eftersom vi uppfattat att färgen är huvudpersonens favorit. På framsidan speglas Clas person av Ylva Dahlman. Festskriften hade kunnat utvidgas betydligt om det varit organisatoriskt möjligt, eftersom fler kollegor såväl nationellt som internationellt gärna författat ytterligare kapitel. I denna andra upplaga har publikationslistan uppdaterats. Redaktör har Per Hedfors varit och Agneta Ekholm har enträget bistått med värdefullt arbete med layout, grafik, bildredigering och textgranskning. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till denna festskrift. Vi på avdelningen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i Clas nya roll som professor emeritus.

Keywords

Landskapsplanering, Naturmark, Stadsplanering, Översiktsplanering

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2009, number: 2009:3
ISBN: 978-91-85735-14-3
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Hedfors, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32215