Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2009

Grönskande mångsidighet vs. grånande förtätning

Sandström, Ulf; Hedfors, Per

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2009, number: 2009: 3, pages: 321-337
Title: Urban naturmark i landskapet – en syntes genom landskapsarkitektur
ISBN: 978-91-85735-14-3
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet