Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2010

Kartläggning av stadsutglesning - en pilotstudie

Qviström, Mattias

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:13, pages: 1-22
Title: Projektredovisning inom FOMA-programmet Bebyggd miljö: rapportering av 2009 års projekt
ISBN: 978-91-86373-20-7
Publisher: SLU, LTJ-Fakulteten