Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Livsmedelkvalitet – Är det någon skillnad på ekomat och annan mat?

Jägerstad, Margaretha; Andren, Anders; Dimberg, Lena; Olsson, Viktoria

Published in

Formas fokuserar
2010, number: 17, pages: 315-349
Title: Jordbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540-6043-6
Publisher: Forskningsrådet Formas