Skip to main content
Report, 2010

Skattning av björnstammens storlek i Sverige åren 1994 och 2000

Kindberg, Jonas; Swenson, Jon E

Published in

Rapport från det Skandinaviska björnprojektet
2010, number: 2010-5