Skip to main content
Report, 2010

Interpolerade markkartor

Söderström, Mats

Abstract

Denna rapports syfte är att sammanställa några råd och riktlinjer för vad man bör tänka på när man gör interpolerade markkartor. Tanken är att det ska underlätta framtagning, tolkning och jämförelse mellan interpolerade markkartor som levereras till lantbrukare. Projektet initierades av Markkarteringsrådet och har erhållit ekonomiskt stöd av Kraftsamling Växtodling

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2010, number: 21
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32315