Skip to main content
Report, 2010

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2008/2009

Stjernman, Forsberg Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan

Published in

Ekohydrologi
2010, number: 118
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet