Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Beröring och taktil stimulering stimulerar frisättning av oxytocin i hjärnan

Uvnäs-Moberg Kerstin

Published in

Omvårdnadsmagasinet
2008, number: 6, pages: 46-46
Publisher: Svensk Sjuksköterskeförening