Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2010

Upptäckt och förvaltning av förändringar i betesförhållanden

Olofsson, Anna; Danell, Öje; Forslund, Pär; Åhman, Birgitta

Published in

Rangifer. Report
2010, number: 14, pages: 68-69

Conference

16th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research