Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Varg i Sverige vintern 2009/10 : preliminär statusrapport

Svensson Linn, Hedmark Eva

Keywords

varg; status; inventering; kvalitetssäkring

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2010, number: 2010:2ISBN: 978-91-86331-16-0Publisher: Viltskadecenter