Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2004

Försöksrapport 2003. För Mellansvenska försökssamarbetet och Svenska Raps. Resultat från växtodlingsförsöken år 2003 i Östra SverigeFörsöken, Försök i Väst, Sveaförsöken och Svensk Raps

Roland, Johan

Published in

   SLU Authors

  • Roland, Johan

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3248