Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar

Månsson, Johan; Hake, Mikael; Nilsson, Lovisa; Wiberg, Anne; Levin, Maria

Keywords

gäss; trana; arbetsmodell; skador; jordbruk

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2010, number: 2010:4ISBN: 978-91-86331-22-1
Publisher: Viltskadecenter