Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera. Produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder. Resultat från undersökningar vid Östads säteri i Västergötland 1996-2003

Lundström, Christina; Roland, Johan; Tunared, Rolf; Linden, Börje

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2004, number: 1ISBN: 91-576-6641-5
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Linden, Börje

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Tunared, Rolf

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Roland, Johan

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/3249