Skip to main content
Conference paper, 2009

Klimatet påverkar marken och marken påverkar klimatet – Elever, lärare och forskare i samverkan

Strömgren Monika, Davidsson Rune, Wallstedt Lennart

Abstract

Tiden som löper från att något nytt upptäcks inom forskningen till att det kommer i läroböcker eller undervisningen i gymnasieskolan är ganska lång. Detta gäller bland annat aktuella miljöproblem som klimatfrågan. Om elever, lärare och forskare börjar samarbeta kan processen påskyndas. Under åren 2006-2009 har ett samarbete växt fram mellan forskare vid SLU och lärare och elever från Platengymnasiet i Motala. Eleverna har fått använda sig av aktuell forskning och forskningstekniker när det gäller att förstå skogens kolbalans och hur denna balans påverkas av klimatet. Genom detta har de fått en större inblick i forskningen och de osäkerheter som finns. I elevernas projektarbeten har de utvecklat metoder för att undersöka koldioxidflöden i naturliga ekosystem. Dessa metoder har lärarna sedan kunnat använda inom andra kursmoment

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2009, volume: 1, number: 1, pages: 75-84
Book title: Mark- och miljödagen 2009. Marken och klimatet
ISBN: 978-91-86197-57-5
Publisher: Institutionen för mark och miljö

Conference

Mark- och miljödagen 2009

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Wallstedt, Lennart
Davidsson, Rune

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32569