Skip to main content
Magazine article, 2009

Skogen, växthusgaserna och klimatförändringen – ett samarbetsprojekt mellan elever, lärare och forskare

Davidsson, Rune; Strömgren, Monika; Wallstedt, Lennart

Abstract

Forskning är nödvändig för att ta fram kunskap om hur ett förändrat klimat kan påverka miljöförhållanden och människors livsvillkor, både i vårt land och i övriga världen. När elever och lärare från Platengymnasiet i Motala möter forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i ett projekt kring koldioxidbalansen i skogsmark får eleverna både insikt om forskningens villkor och en ökad kunskap om klimatfrågorna

Published in

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
2009, number: 3, pages: 7-10
Publisher: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet i samarbete med SLU, Biologilärarnas förening och Skolverket

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science
  Renewable Bioenergy Research

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/32579