Skip to main content
Report chapter, 2010

Förändringar i skogens kolförråd – ett mått på stubbränslets klimatnytta

Mjöfors, Kristina; Strömgren, Monika

Published in

Book title: Stubbskörd och miljöeffekter : en populärvetenskaplig lägesrapport, våren 2010
Publisher: Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Mjöfors, Kristina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32582