Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2010

Var femte växt och svamp är med på nya rödlistan

Pihlgren, A; Hallingbäck, Tomas; Aronsson, Mora; Dahlberg, Anders; Edqvist, M; Johansson, G; Krikorev, Michael; Thor, Göran

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2010, Volume: 104, number: 4, pages: 210-226