Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2011

Enkät om djurhälsa och veterinärbehov i svenska fjäderfäbesättningar

Eriksson, H; Jansson, D; Fellström, Claes; Thörn, C; Nyman, A

Published in

Svensk Veterinärtidning
2011, Volume: 63, number: 1, pages: 19-23