Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Arbetsbelastning och tidsåtgång i moderna svenska grisningsboxar

Olsson, Anne-Charlotte; Pinzke, Stefan; Andersson, Mats; Rantzer, Dan; Botermans, Jos

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:35
ISBN: 978-91-86373-42-9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Olsson, Anne-Charlotte

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Andersson, Mats

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
    • Rantzer, Dan

     • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
     • Botermans, Jos

      • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
     • UKÄ Subject classification

      Agricultural Science
      Animal and Dairy Science
      Veterinary Science

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/32721