Skip to main content
Factsheet, 2011

Konsumenter om tomat

Fernqvist, Fredrik; Andersson, Mattias; Axelson, Matilda; Ekelund, Lena

Abstract

Två konsumentstudier med 97 respektive 468 deltagare har genomförts för att undersöka svenska konsumenters vanor och attityder för trädgårdsprodukten tomat. Enkäterna samlades in på Alnarpsdagen och i butiksmiljöer i Norrköping, Linköping och Helsingborg under sommaren 2010. Resultaten ger en bild av hur konsumenterna förhåller sig till tomaten som grönsak och över marknadens utvecklingsmöjligheter. Studierna, som utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård, utgör ett underlag för att diskutera frågor som konkurrenskraft och möjligheter till produktutveckling för svenska företag i trädgårdsbranschen. Projektet innefattar också en beskrivning av konsumtions- och produktionsutvecklingen. Tre utvecklingsområden som vi utifrån våra konsumentstudier kan urskilja är fortsatt produktdifferentiering, förbättrad efterskördehantering och betydelsen av ursprunget för konsumenternas kvalitetsupplevelse

Keywords

Marknadsutveckling; Konsumentundersökning; Grönsakskonsumtion

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:19
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Mattias
Axelson, Matilda

UKÄ Subject classification

Horticulture
Social Sciences
Food Science
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32753