Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010

Återpackning till sockerbetor

Arvidsson, Johan

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, number: 118
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/32831