Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2008

Chelidonium majus och minus - två växter med tydliga indikationer enligt signaturläran. Kunde de ha haft avsedd effekt?

Appelgren, Lars-Erik; Ekström, Stig

Published in

Unicornis
2008, number: 2, pages: 2-4