Skip to main content
Magazine article, 2010

Utsättning av arter

Thulin Carl-Gustaf

Abstract

Ett halvöppet, lövträdsdominerat landskap med betande hjortdjur, visenter, förvildad nötboskap och vildsvin, jagade av livskraftiga populationer av varg, björn och lo. Utopier och vilda fantasier? Kanske i delar, men något håller definitivt på att hända med bevarandet, återskapandet och skötseln av de europeiska vildmarkerna

Published in

Biodiverse
2010, volume: 15, number: 4, pages: 8-9

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Agricultural Science
Economics and Business
Social Sciences
Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Animal and Dairy Science
Forest Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32919