Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2010

Skördestrategi och uthållighet i engelskt rajgräs

Halling, Magnus

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, Volume: 63, pages: 27:1-27:7
Book title: Rapport från Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö den 7 och 8 december 2010
Publisher: SLU

Conference


Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö