Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem

Halling, Magnus; Geijersstam, af Linda

Published in

Fältförsöksverksamheten i animaliebältet
2010, pages: 16-20 Title: Försöksrapport 2009 Animaliebältet

Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia