Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010

On-landplöjning på lerjord – kan vi förbättra markstrukturen?

Stenberg, Maria; Söderström, Mats; Gruvaeus, Ingemar

Published in

HS-rapport
2010, number: 2/10
Publisher: Hushållningssällskapet Skaraborg