Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Kålgallmyggan

Rännbäck, Linda-Marie

Abstract

Många växter tillhörande familjen kålväxter (Brassicaceae) kan angripas av kålgallmyggan (Contarinia nasturtii). Störst skada gör den i huvudkål (vitkål, blomkål och broccoli), men även kålrötter och vålTaps kan drabbas av angrepp. Den räknas inte till de allvarligaste skadegörarna på kål och dess skadegörelse är begränsad. Lokalt kan den dock orsaka allvarliga skador. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 150 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/32969