Skip to main content
Factsheet, 2010

Kålgallmyggan

Rännbäck, Linda-Marie

Abstract

Många växter tillhörande familjen kålväxter (Brassicaceae) kan angripas av kålgallmyggan (Contarinia nasturtii). Störst skada gör den i huvudkål (vitkål, blomkål och broccoli), men även kålrötter och vålTaps kan drabbas av angrepp. Den räknas inte till de allvarligaste skadegörarna på kål och dess skadegörelse är begränsad. Lokalt kan den dock orsaka allvarliga skador. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 150 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rännbäck, Linda-Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32969