Skip to main content
Factsheet, 2010

Larver på kålväxter

Rännbäck, Linda-Marie

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 106 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rännbäck, Linda-Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32970