Skip to main content
Factsheet, 2010

Insekter på lök

Rännbäck, Linda-Marie

Abstract

Flera insekter kan angripa lökväxter men det är endast ett fåtal arter som orsakar större skador. Bland dessa skadegörare återfinns nejliktripsen och lökflugan. Övriga insekter förekommer mer sporadiskt. Förutom de direkta skador som insekterna åsamkar löken kan deras gnag och sugskador bli inkörsportarför andra skadegörare såsom sv am par och bakterier. 
I detta faktablad behandlas: Nejliktrips Lökfluga Jordflyn Purjolöksmal Knäppare Lökbladlus Persikbladlus Kålfly Kålmal 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 148 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rännbäck, Linda-Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32971