Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Insekter på lök

Rännbäck, Linda-Marie

Abstract

Flera insekter kan angripa lökväxter men det är endast ett fåtal arter som orsakar större skador. Bland dessa skadegörare återfinns nejliktripsen och lökflugan. Övriga insekter förekommer mer sporadiskt. Förutom de direkta skador som insekterna åsamkar löken kan deras gnag och sugskador bli inkörsportarför andra skadegörare såsom sv am par och bakterier. 
I detta faktablad behandlas: Nejliktrips Lökfluga Jordflyn Purjolöksmal Knäppare Lökbladlus Persikbladlus Kålfly Kålmal 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 148 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/32971