Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Kastanjemalens biologi, spridning och naturliga fiender i Sverige

Rämert, Birgitta; Kärnestam, Elisabeth; Nyström, Monika; Rännbäck, Linda-Marie

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet