Skip to main content
Factsheet, 2010

Kastanjemalens biologi, spridning och naturliga fiender i Sverige

Rämert, Birgitta; Kärnestam, Elisabeth; Nyström, Monika; Rännbäck, Linda-Marie

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Kärnestam, Elisabeth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Nyström, Monica
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Rännbäck, Linda-Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32972