Skip to main content
Factsheet, 2010

Fruktträdskräfta

Swiergiel, Weronika; Svedelius, Guy; Rämert, Birgitta

Abstract

För att träden ska kunna infekteras av fruktträdskräfta i någon större omfattning måste följande fem faktorer sammanfalla; - En relativt mottaglig äppelsort. - Inkörsport i träden t.ex. via sår. - Tillräckligt med sporer tillgängliga. - Regna under minst 2-6 timmar beroende på temperaturen och äppelsort. - Temperatur mellan 5oC och 30oC (optimal temperatur 11-16oC). De vanligaste infektionsperioderna är vid bladfall på hösten och knoppsprickning på våren. Vintertid vid temperaturer under 5oC sker ingen infektion. Det är mycket viktigt att i ett tidigt skede ta bort unga angripna träd samt kurera äldre angripna träd genom att skära bort och/eller pensla på med skyddande pasta. Om kemisk bekämpning används bör den som brukligt förläggas till tiden kring knoppsprickning och bladfall. Man bör vara sparsam med kvävegödsling och undvika att träden står i blöt jord vilket undviks genom dränering och ökad mullhalt.

Keywords

Fruktträdskräfta; Nectria galligena; svampsjukdom; äpple

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swiergiel, Weronika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Svedelius, Guy
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32977